Bilge Kadın


İslam'a tutunmaya her şeyden çok ihtiyacımızın olduğu bu vicdan fukarası zamanda, sizlerle bu sayfalarda gönül birliği etmektir tek isteğimiz. Yılgınlığa ve umutsuzluğa kapıldığımız bir anda “Ayağa Kalk!” demeli var olduğunu bilmekle huzur bulduğumuz bir dostun dirayetli sesi.. Bütün karanlıklara rağmen ışık tutmalı yolumuza!
Fatma evladı Zeynep dostları! Sevinci çarpmaya, üzüntüyü bölmeye, geçmişi çıkarıp yarını toplamaya, sizlerle daha iyisini daha fazlasını yapmaya niyetliyiz dost yüreğinizin samimiyetiyle… Birer “Bilge Kadın” olmak, O'na ulaşmak için!

Sermayesi “insan” olan hayatımızı iyiye, güzele, doğruya, ahlâka, erdeme, vicdana, takvaya, dosta, sevgiliye, İslâm'a, yücelerden yüce Allah'ın bereketine, affına ve esirgemesine götürmesi ümidiyle bu zorlu ama sonu belli ömür yolunda bir ışık olsun “Bilge Kadın”.
Farklı yönlerde olsa da aynı yolun yolcusu yaşamlarımıza ışık tutmak isteyen tüm dostları bekliyor “Bilge Kadın”.
Bu dergi, biz değerli kadınların sesi olacak; bize bizi tanıtacak, bulunduğumuz ve bulunmamız gereken konumu gösterecek; dünyaya ve olaylara bakış ufkumuzu genişletecek ve bizi toplumda gerçek anlamdaki yerimize oturtacaktır. Unutmamalıyız ki toplumlardaki olumlu veya olumsuz gelişmelere esas yön veren kadındır. Zira eğitimin ilk adresi anne kucağıdır. Kadın toplumun annesidir, yani eğitmenidir. Bir insan olarak kendisine, kocasına, çocuklarına, yaşadığı topluma ve en önemlisi Allah'a karşı sorumluluklarını bilen bir kadın, camiadaki olumlu gelişmelerin mimarı sayılır. Sorumluluk şuurundan yoksun bir kadın ise, toplumdaki kötü gidişatın sebebi sayılır.
Tarihin sayfaları arasında biraz gezindiğimizde açık bir şekilde görüyoruz ki; çok önemli başarıların arkasında muhakkak bir 'bilge kadın' vardır.
Allah'ın Rahmeti ve Bereketi Siz Sevgili Dostların Üzerine Olsun… 

Google+ WhatsApp