Ayetullah Uzman Fazil Lenkerani

Ayetullah Uzman Fazil Lenkerani

Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammed Fazil Lenkeranî
Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammed Fazil Lenkeranî  1931 yılında mukaddes kum şehrinde çok değerli ilim ve takva ailesinde doğdu. Babası ehli Beyt fıkhı ilimler havzasının üstatlarından annesi çok şerif peygamber (s.a.a) soyundandır.
İlköğrenimini bitirdikten sonra kendisinden gösterdiği başarı, üstün zekâsıyla ve sonsuz aşk ile İslami ilimleri öğrenmeğe başladı. 6 yılda mukaddime ve satıh derslerini bitirdi.
Daha 19 yaşındayken usul ve fıkıh derlerinde zamanın taklit mercii ve müçtehitlerin üstadı olan Ayetullah Burucerdi’nin derslerine katıldı.
Tahsil döneminde en samimi arkadaşı İmam Humeyni’nin  oğlu Şehit Ayetullah Mustafa Humeyni idiler.
   11 yıl Ayetullah Burucerdi’nin 9 yıl ise Ayetullah İmam Humeyni’nin fıkıh ve usul derslerine katıldı.
Yıllarca felsefe ve tefsir dersini Allame Tabatabai’nin bereketli sofrasından faydalandı.
25 yaşında değerli üstadı Ayetullah Burucerdi’nin onayıyla yüce içtihat (müçtehitlik) derecesine ulaştı.
Talebeliğinin daha ilk yıllarından satıh derslerini vermeye başladı. 35 yıldan daha fazla hariç dersleri vermektedir..
Ehli Beyt Fıkhının yayılması ve Şia mektebinin yücelmesi, fıkhın genişlemesi ve fakihlerin yetişmesi için Ehli Beyt Fıkhi Merkezi kurmuştur.
ESERLERİ:
1- TESİL-İ ŞERİA
2- ÜRVE KİTABINA HAŞİYE
3- NİHAYETU’T-TAKRİR
4- MİSBAHU’L-FAKİH KİTABINA HAŞİYE
5- İÇTİHAT VE TAKLİT
6- ORUÇ
7- YARGI
8- GÜNCEL MESELELER
9- NAMAZ HAKKINDA RİSALE
10- HAC VE UMREYİ BOZAN ŞEYLER HAKKINDA RİSALE
11- HACC HÜKÜMLERİ
12- AÇIK HÜKÜMLER
13- FIKIH KANUNLARI
14- MU’TEMADU’L-USUL
15- TİBYANU’L-USUL
16- TAKRİRAT-I USUL
17- FERAĞ VE TECAVÜZ (BAŞKASININ HAKKINI ÇİĞNEME) HAKKINDA RİSALE
18- USUL DERSLERİNİN TAKRİRATI
19- TAM İLMİHAL
20- HAC AMELLERİ
21- TEFSERİ GİRİŞ
22- HAMD SURESİNİN TEFSİRİ
23- TAKİYYE
24- HZ. İMAM ALİ (A.S) AÇISINDAN YÖNETİM
25- ENBİYA’NIN (A.S) İSMETİ
26- MECMAU’L-FEHARİS
27- TATHİR AYETİNDE EHL-İ BEYT (A.S)
 28- EHL-İ BEYT (A.S) VAHYİN KORUYUCULARI
29- HAC HAKKINDA SORULAR.

Google+ WhatsApp