Ayetullah Uzma Nasir Mekarim Şirazi

Ayetullah Uzma Nasir Mekarim Şirazi

Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî
   Kum şehrinin meşhur fakihlerindendir. Fıkıh ilminin üst düzeyde öğretimi ile meşguldür. İslam alemine birçok eser sunmuştur. Bu eserler arasında en meşhuru Tefsir-i Numune’dir.
   Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî h.k 1345 yılında Şiraz şehrinde dünyaya geldi.
   İlk ve orta öğretimini Şiraz şehrinde bitirdi. On dört yaşında dini ilimleri Ağa Babahan Şiraz’ın medresesinde başladı. On sekiz yaşında ise kum ilim havzasına gelerek Hz. Ayetullah uzma Burucerdî’nin derslerine katıldı. Aynı zamanda diğer müçtehitlerin derslerine de katılarak ilmi istifadeler de bulundu.
   Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî h.k 1369 yılında Necef-i Eşref ilim havzasına gitti. Hekim, Hoî, Seyit Abdu’l-Hadi Şirazi hazretlerinin derslerine katıldı. Şaban ayı h.k 1370 yılında İran’a döndü. Ve burada usul, fıkıh derlerinin üst düzeyde öğretimi ile meşgul oldu.
Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî’nin sunmuş olduğu hizmetler arasında İmam Emirü’l-Müminin (a.s) medresesi, İmam Hasan Mücteba (a.s) medresesi ve İmam Hüseyin (a.s) medresesinin tesisini sayabiliriz.
ESERLERİ:
1-     ENVARU’L-USUL
2-     ENVARU’L-FEKAHET
3-     TEFSİR-İ NUMUNE
4-     URFETİ’L-VUSKA KİTABINA HAŞİYE
5-     TAM İLMİHAL
6-     HAC AMELLERİ
7-     UMRE AMELLERİ
8-     İSLAM’DA KOMUTANLIK VE MÜDÜRİYET
9-     AHKAMDAN SEÇMELER
10- İSTİFTAÂT
11- KURAN MESAJI
12- GENÇLER İÇİN HÜKÜMLER
13- KÖLELERİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İSLAM
14- MEAD VE ÖLÜMDEN SONRA CİHAN
15- USUL-U AKAİT
16- İTİKADIMIZ
17- AHLAK IŞIĞINDA YAŞAM
18- ZEHRA (A.S) CİHAN KADINLARININ HANIM EFENDİSİ
19- EVRENSEL HÜKÜMET
20- GENÇLERİN CİNSEL ZORLUKLARI
21- VARLIK BİLMECESİ
22- ALLAH’I ARAMAK
23- BİR MÜSLÜMANIN İNANCI
24- HAKKIN CİLVESİ
25- HAYATIN YÜZ ELLİ DERSİ
26- TAKİYE
27- İSLAM HÜKÜMETİNİN PLANI
28- HİDAYET NURLARI

Google+ WhatsApp