Aile Bireylerinin Vazifeleri


İslam, çocukların anne ve babanın, anne ve babanın da çocukların üzerindeki vazifelerine büyük önem vermiştir. Bu konuyla ilgili  Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor:
“Çocuklar anne ve babanın karşısında sorumlu oldukları gibi, anne ve babalar da çocukları karşısında sorumludurlar.”
Çocukluk dönemindeki eğitim de  çok önemlidir. Çocuk her davranışı kabul  etmeye hazır bir şekilde anne-babayı bekler. Bu konuda Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor:
“Çocuğun gönlü boş bir araziye benzer; Oraya ne ekilirse o yeşerir.”
İslam çocuklara bırakılan isim konusunda da büyük önem vermektedir. İslam çocuğa güzel ve uygun bir isim bırakmayı anne-babanın vazifelerinden saymıştır. Anne-babanın çocuğa bıraktığı isim çocuğu psikolojik yönden çok etkiler. Çünkü, çocuk her gün defalarca o isimle çağrılır ve ismin taşıdığı mesajdan etkilenir.

Bu hususta İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:
“İsimlerin en doğrusu, insana Allah’ın kulu olduğunu hatırlatanıdır. İsimlerin en faziletlisi de peygamberlerin isimleridir.”
Özellikle Ehlibeyt’in isimlerini çocuklara bırakmanın büyük önemi vardır. Çünkü Ehlibeyt Allah’ın seçkin kıldığı nurlardır.
Resul-i Ekrem  şöyle buyuruyor:
“Çocuğun adını "MUHAMMET" koyduğunuz zaman ona karşı saygılı davranın, meclislerde kendisine  yer açın ve ona surat asmayın.”
İslam’da çocuğun dini eğitimine de çok dikkat edilmiştir. Hz. Ali (a.s)  bu kanuyla ilgili  şöyle buyuruyor:
“Çocuğun,babanın üzerindeki haklarından biri de, babasının ona kKuran öğretmesidir.”
Yine Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:
“Çocuk,beş yaşını tamalayıp sağ ve sol elini tanıdığı zaman, onu Kıble’ye doğru oturtun ve rüku etmesini söyleyin. Altı yaşını tamamlayınca ona    rüku ve secdeyi öğretin. Yedi yaşını tamamlayınca da yüz ve ellerini yıkayarak namaz kılmasını söyleyin. Dokuz yaşını tamalayıncaya kadar böyle devam etsin. Dokuz yaşını tamamlayınca ona abdesti ve namaz kılmasını öğretin.  Bu konuda  asla gevşeklik göstermeyin.”
  Yaşamlarını bu ayet ve hadislere uygun olarak düzenleyen anne ve babaların sözleri çocuklar üzerinde çok etkili olur. Unutulmamalıdırki bu ayet ve hadislere uygun yaşayan bir aile çok huzurlu ve mutlu olur.

Google+ WhatsApp